Kontakt:
email: info@it-konekt.com

  

Lokacija
ITkonekt će se održati u hotelu Crowne Plaza.