DDOR Novi Sad

Tradicija kompanije “DDOR Novi Sad” duga je više od 65 godina. Njeni počeci datiraju još od 1945. godine i završetka Drugog svetskog rata, kada je osnovan Državni zavod za osiguranje i reosiguranje.

Pod današnjim imenom posluje od juna 1990. godine, kada je registrovana kao “Deoničarsko društvo za osiguranje i reosiguranje Novi Sad“.

Od januara 2008. godine posluje kao članica grupacije “Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji.

Početkom novembra 2012. godine, Upravni odbor grupacije Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. je odobrio početak sprovođenja upravljanja i koordinacije nad kompanijom Fondiaria SAI S.p.A. kao i nad preduzećima koja ova kompanija već ima u okviru svog sistema upravljanja i koordinacije, a u koje spada i “DDOR Novi Sad”, čime je ona postala deo grupacije Gruppo Assicurativo Unipol.

Usluge kompanije “DDOR Novi Sad” dostupne su klijentima u čitavoj Srbiji, preko razgranate mreže raspoređene u okviru osam regiona. DDOR ima 23 filijale, 16 ekspozitura, 25 lokalnih kancelarija i 22 poslovnih mesta.

U „DDOR Novi Sad“ porodici nalazi se 1.450 zaposlenih i spoljnih saradnika.

 

ITKONEKT Facebook ITKONEKT Twitter ITKONEKT LinkedIn