ICT HUB

ICT Hub je biznis inkubator za tehnološko preduzetništvo.

ICT Hub ima za cilj da pomogne tehnološke preduzetnike da uspešno razviju svoj proizvod i omogući prelazak u fazu finansiranja i izlaska na tržište.

Mladim ljudima pružamo moderan prostor za rad i punu mentorsku, tehničku i infrastrukturnu podršku da svoje ideje pretvore u uspešan biznis.

Osnivači i investitori su DNA Communications i Orion telekom, u saradnji sa USAID-om. Partneri projekta su i Srpska asocijacija menadžera (SAM) i Serbian Private Equity Association (SPEA).

ITKONEKT Facebook ITKONEKT Twitter ITKONEKT LinkedIn