Krojačeva škola web dizajna

ŠKOLA U KOJOJ SE NAUČI.

Sve drugo je - drugo.

Smerovi: web dizajn i PHP programiranje // 11 nedelja // 220 časova

Trening centar: Stručno usavršavanje za WordPress //Content menadžer //  Marketing i razvoj biznisa

- 90% učenika Krojačeve škole bavi se web dizajnom ili PHP programiranjem odmah po završetku obuke.

- Iz škole izlazite sa referencama - spremni za nove klijente.

- Najsavremeniji radni uslovi - Regional Apple Training Center.

- Predavači o okojima se priča - web developeri sa iskustvom u webu i u prenošenju znanja.

- Jedinstvena metodologija koja ne ostavlja „rupe" u znanju. 

- Podrška posle škole, pomoć i ohrabrenje kada je najpotrebnije.

- Program koji se aktuelizuje u skladu sa trendovima.

- Praksa i platforma za brži dolazak do prvog klijenta.

- Profesionalna, a opet porodična atmosfera koju sa dušom negujemo.

- I najvažnije: prijatelji koji su uz vas!

ITKONEKT Facebook ITKONEKT Twitter ITKONEKT LinkedIn