Startit organizacija posvećena je unapređenju privrednog i ekonomskog sistema Srbije, kroz razvoj tehnoloških preduzetničkih poduhvata orijentisanih na globalno tržište. Tokom pet godina postojanja, Startit je organizovao više od 100 obuka i konferencija za tehnološke preduzetnike kroz koje je prošlo više od 12.000 ljudi. U okviru Startitovih programa pokrenuto je 40 tehnoloških kompanija koje zapošljavaju više do 100 mladih ljudi, a sakupljeno je i više od 2 miliona evra međunarodnih investicija.