BLOG: Freelance

Freelance vs Web Agencija

03.04.2015 - 19:30

Mnogim mladim developerima se u startu pojavi ova dilema. Šta je bolje, šta je korisnije, gde je veća plata, i mnoga druga pitanja su tu... Podelio bih sa vama neke stavove i misli proistekle većinom iz ličnog iskustva, a vi ih razmotrite i nadam se da će vam pomoći u izboru kada na njega dođe red.

ITKONEKT Facebook ITKONEKT Twitter ITKONEKT LinkedIn