Redovno održavanje i unapređivanje mobilnih aplikacija

12.04.2017 - 22:15

Kodovi, njihove česte izmene, kao i promene članova na izradi projekta u velikoj meri utiču na dugoročne projekte i njihov kvalitet, a utiču i na izradu softvera. Danas, kad u ponudi imamo Ajfon aplikaciju, čiji je prvi red koda zabeležen još novembra 2013. godine, nailazimo na neke manje-više uobičajene probleme u razvoju softvera za svakodnevno poslovanje.