ALTI

ALTI je jedan od vodećih distributera i proizvođača IT opreme i robe široke potrošnje u našem regionu.Poslujemo sa više od 2 500 korporativnih klijenata u 3 zemlje, kroz 4 distributivna centra i više od 60 prodavnica. Cilj poslovanja ogleda se u zadovoljavanju postojećih potreba korisnika svakodnevno ulagajući u nova tehnološka rešenja koja im pomažu da ostvare i postignu više u svom okruženju.

ITKONEKT Facebook ITKONEKT Twitter ITKONEKT LinkedIn