BITF

Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd (BITF) uspostavljen je pre sedam godina od strane četiri tehnička fakulteta Univerziteta u Beogradu (Građevinski, Mašinski, Elektrotehnički i Tehnološko- metalurški fakultet), opštine Palilula i Inicijative za demokratsku tranziciju, a na osnovu iskustava razvijenih zemalja i primera dobre prakse.

ITKONEKT Facebook ITKONEKT Twitter ITKONEKT LinkedIn