Bosch

Kao vodeća kompanija u oblasti tehnologije i usluga, koristimo sve prenosti našeg globalnog položaja za snažan i svrsishodan razvoj. Naša ambicija je da poboljšamo kvalitet života rešenjima koja su inovativna i korisna. Usmereni smo na svoje ključne kompetencije u oblasti automobilskih i industrijskih tehnologija, kao i na proizvode i usluge za profesionalnu i privatnu upotrebu.

ITKONEKT Facebook ITKONEKT Twitter ITKONEKT LinkedIn