Coca Cola

Coca-Cola HBC Srbija jedna je od najvećih kompanija u industriji bezalkoholnih pića u zemlji i ovlašćena je punionica Kompanije Coca-Cola.Naša kompanija proizvodi i distribuira jedinstveni asortiman kvalitetnih brendova za oko 7.900.000 stanovnika Srbije, unoseći entuzijazam u plasiranje proizvoda na tržište, pritom preuzimajući vodeću ulogu u oblasti korporativne društvene odgovornosti.

Coca-Cola HBC Srbija posluje u Srbiji od 1997. godine. Sa sedištem u Zemunu, raspolažemo sa tri punionice širom zemlje. Pored toga, distribuiramo proizvode iz četiri distributivna centra. 
Zapošljavamo preko 1.300 ljudi i indirektno utičemo na zapošljavanje 10 puta više osoba koje se nalaze u lancu vrednosti. Cilj nam je da svojim kupcima postanemo dobavljač broj jedan i da pružimo programe podrške za više od 37.000 kupaca koji prodaju naše proizvode potrošačima. 

ITKONEKT Facebook ITKONEKT Twitter ITKONEKT LinkedIn