TeleSign je kompanija koja svoju komunikacionu platformu nudi korisnicima kroz servise (Communications Platform as a Service - CPaaS) zasnovane na sigurnosti. Uz poverenje vodećih svetskih sajtova i mobilnih aplikacija, naši API i SDK paketi obezbeđuju lako integrisanje, kombinuju izveštaje o podacima sa komunikacionim porukama kako bi preduzećima omogućili efikasnije angažovanje kupaca, održali naloge sigurnim i sprečili prevare.